WYCHOWAWCĄ BYĆ I GODNIE ŻYĆ!

W Dniu Dziecka wychowawczynie i wychowawcy oraz specjalistki i specjaliści pracujący w placówkach opiekuńczo-wychowawczych rozpoczynają ogólnopolski protest. Jego pierwszym etapem jest list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Oczekujemy od rządu rozpoczęcia rozmów dotyczących przywrócenia Karty Nauczyciela dla wszystkich wychowawców, pedagogów, psychologów i terapeutów oraz otoczenia pomocą tych pracowników, którzy tracą pracę z powodu reorganizacji placówek. 1 czerwca to początek protestu, który zakończymy wtedy, kiedy wywalczymy sprawiedliwe wynagrodzenie oraz godne warunki pracy!

LIST DO MEN I MRPiPS

Szanowna Pani Minister!

My, pedagodzy psycholodzy i terapeuci protestujemy przeciwko dalszemu traktowaniu nas jak urzędników i domagamy się rozwiązania problemów, które są skutkiem wykreślenia wychowawczyń i wychowawców z Karty Nauczyciela. Nie możemy już dłużej przymykać oczu na negatywne skutki odebrania nam praw pracowniczych: obniżenie wynagrodzenia, wydłużenie czasu pracy, odebranie części urlopu i uprawnień socjalnych, brak ścieżki awansu oraz utrudnienie możliwości doskonalenia zawodowego.

Nasza praca wymaga od nas wszechstronnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Wiele dzieci, z którymi pracujemy posiada orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawności lub diagnozę o niedostosowaniu społecznym, zaburzonym zachowaniu i emocjach czy postępującej demoralizacji. Konsekwencją tego jest potrzeba ciągłego szkolenia się i podnoszenia kwalifikacji przez pedagogów. Przy braku rozwiązań systemowych oraz groszowych zarobkach samodoskonalenie się jest bardzo utrudnione, z oczywista szkodą dla naszych dzieci.

Kolejnym problemem są przekształcenia, które dotykają domy dziecka. Placówki – zgodnie z prawem – dopasowują się do mniejszych grup wychowanków, w wyniku czego tracą pracę kolejni pedagodzy. Widzimy konieczność opracowania programu osłonowego dla tych pedagogów, którzy z powodu wdrażania ustawy są zwalniani.

Niestety, ucierpieli na tym także nasi podopieczni, gdyż wraz z pogorszeniem się warunków naszego zatrudnienia zwiększyła się rotacja pracowników w placówkach, co poskutkowało mniejszą stabilizacją w życiu naszych dzieci.

Niezależnie od tego jakiemu ministerstwu obecnie podlegają placówki opiekuńczo-wychowawcze, Karta Nauczyciela jest jedynym gwarantem naszych praw pracowniczych.

Zwracamy uwagę, że nasi koledzy, którzy pracują z tymi samymi dziećmi w SOS-W, MOS, MOW i w internatach są traktowani jako nauczyciele. Uważamy, że takie dzielenie pedagogów jest bezpodstawne i niesprawiedliwe. Jesteśmy oburzeni faktem, że rząd dzieli nas na lepszych – mających prawa nauczycielskie oraz pedagogów drugiej kategorii – pracowników samorządowych, pomimo, że wszyscy posiadamy takie same kwalifikacje, obowiązki i ponosimy taką samą odpowiedzialność. Wychowujemy i uczymy te same dzieci, oczekujemy więc godnego i równego traktowania każdego z nas. Jesteśmy pedagogami, nauczycielami, opiekunami, przewodnikami dzieci, ale nie jesteśmy urzędnikami.

Pani Minister, oczekujemy podjęcia rozmów mających na celu jak najszybsze przywrócenie wszystkim wychowawcom i specjalistom zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Karty Nauczyciela oraz ustalenia zakresu naszych praw i obowiązków.POPRZYJ PROTEST!

Kliknij i udostępnij:KONTAKT

Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz do nas: protestpedagogow@gmail.com